• Nederlands
  • Duits
Vragen of boeken? Bel 0118 - 591607
  • Gratis wifi Gratis Wifi
  • Centraal gelegen Centraal gelegen
  • Grote speelweide Grote speelweide
  • Honden zijn welkom Honden zijn welkom

ZOEK & BOEK

boekings/algemene voorwaarden

Boeken en betalen
Er kan telefonisch, per e-mail of online een boeking gemaakt worden. De huurovereenkomst komt tot stand zodra de huurder de boeking heeft gedaan, de bevestiging hiervoor terug ontvangen heeft en de daarbij behorende (aan)betaling gedaan heeft.
Binnen 7 dagen na boeking dient de huurder 30% van de huursom te voldoen. Het restant dient uiterlijk 8 weken voor aanvang van de huurperiode te zijn voldaan.
Bij boeking binnen 8 weken voor aankomst dient het volledige bedrag binnen 5 dagen in één keer voldaan te worden.
Bij boeking op korte termijn d.w.z. twee weken of korter voor aanvang van de huurperiode, dient de betaling binnen 24 uur te worden voldaan en vraagt Stee aan Zee de huurder het betalingsbewijs te mailen.
Bij niet tijdige betaling is Stee aan Zee gerechtigd de boeking te annuleren. Reeds betaalde gelden worden niet terugbetaald. De annuleringsvoorwaarden blijven onverminderd van kracht.

Annulering door de huurder
Annuleringen dienen schriftelijk te worden gedaan.
Vanaf het moment van boeking tot twaalf weken voor de ingangsdatum van de huur, brengt Stee aan Zee de huurder hiervoor 30% in rekening van de totale huursom.
Vanaf de twaalfde week voor de ingangsdatum van de huur, brengen wij de huurder 100% in rekening.
Wij raden de huurder aan een annuleringsverzekering af te sluiten om deze kosten te dekken.

Annulering door Stee aan Zee
In geval van buitengewone omstandigheden (brand, natuurrampen, etc) kan Stee aan Zee de huurovereenkomst opzeggen. In zo’n geval stort Stee aan Zee de volledige huursom terug.

Wijzigingen
Voor kleine wijzigingen brengt Stee aan Zee geen kosten in rekening.

Aansprakelijkheid
Tijdens het verblijf in de accommodatie is de huurder volledig aansprakelijk voor het gehuurde, de inrichting en alle zaken welke bij het gehuurde of het terrein van Stee aan Zee behoren.
Stee aan Zee aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor ongeval, diefstal, verlies of schade, van welke aard dan ook, tijdens of ten gevolge van het verblijf. Hieronder vallen ook de zaken die door de huurder op het park of de accommodatie zijn achtergelaten en gevolgen van extreme weersinvloeden of andere vormen van overmacht.
Op de huurvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen dienen te worden voorgelegd aan een in Nederland bevoegde rechter.

Aantal personen
Het is niet toegestaan om de accommodatie te gebruiken met meer personen dan waarvoor deze is gereserveerd en ingericht. In sommige accommodaties kan hierop, altijd na schriftelijk overleg, een uitzondering gemaakt worden voor baby’s.

Huisdieren
Huisdieren zijn toegestaan mits deze aangelijnd zijn en geen overlast veroorzaken. Huisdieren mogen niet alleen in de accommodatie achter blijven en dienen buiten het park uitgelaten te worden. Huisdieren dienen reeds bij reservering aangemeld te worden.

Bedlinnen, handdoeken en keukendoeken
Op elk bed ligt een dekbed en hoofdkussen. Bedlinnen, handdoeken en keukendoeken dient de huurder zelf mee te nemen. Bedlinnen en handdoeken kunnen ook gehuurd worden.

Kinderbed, kinderstoel.
Huur van kinderbedden en stoelen is in beperkte mate mogelijk. Aanmelden bij reservering is vereist.

Gas, licht en water
Genoemde huurprijs is inclusief normaal gebruik van gas, licht en water.

Aankomst en vertrek
De accommodatie staat op de aankomst dag beschikbaar vanaf 15.00 uur. Als de aankomsttijd later is dan 18.00 uur dient Stee aan Zee hiervan op de hoogte gesteld te worden.
Op maandag t/m zaterdag dient de huurder om uiterlijk 10.00 uur te vertrekken. Op zondag om 22.00 uur.
Indien de huurder voortijdig vertrekt, is de volledige prijs voor de overeengekomen periode verschuldigd.

Borg
Voor de 14 persoons accommodatie rekent Stee aan Zee een borg van € 250,-. De borg dient gelijk met de huurprijs betaald te worden. Na vertrek controleert Stee aan Zee de accommodatie en zal de borg indien er geen gebreken worden geconstateerd in de week volgend op het vertrek terug gestort worden.

Schoonmaak
Schoonmaakkosten zijn inbegrepen bij de huurprijs.

(Nacht)rust en overlast
Huurders van het park dienen zich in zijn algemeenheid correct te gedragen en alles na te laten wat
aanstoot of overlast kan geven. Tussen 23.00 en 8.00 uur dient de nachtrust gerespecteerd te worden. Dit betekent onder meer geen luide gesprekken, muziek of enig ander lawaai.
Ook overdag is het niet toegestaan muziekdragers, muziekinstrumenten en andere voorwerpen die geluidsoverlast (kunnen) veroorzaken op zo’n manier te gebruiken, dat overlast wordt veroorzaakt.
Indien huurder zich niet houdt aan de regels geldt dat eerst een waarschuwing zal worden gegeven. In dringende gevallen, kan hiervan worden afgezien en zal overgegaan worden tot onmiddellijke verwijdering en zal de huurder de toegang tot het park worden ontzegd.

Toeristenbelasting
Toeristenbelasting wordt door de Gemeente geheven en door Stee aan Zee geïnd per persoon per nacht.

(Groepen) alleen reizende jongvolwassenen
Vanwege de rust op ons park dient er voorafgaand aan een reservering ten behoeve van (een groep) jongvolwassenen te allen tijde eerst extra contact te worden opgenomen. Deze (groepen) worden uitsluitend toegelaten na overleg en duidelijke afspraken.

De accommodatie, het park en de faciliteiten
Bij onverhoopt niet beschikbaar zijn van de accommodatie vermeld op de reservering, zal een passend alternatief worden aangeboden.
De foto’s op de website geven een zo getrouw mogelijk beeld van de werkelijkheid. Er kunnen echter geen rechten aan worden ontleend
Het is niet toegestaan partytenten te plaatsen zonder toestemming.
Drones zijn niet toegestaan zonder toestemming.
Accommodaties zullen nimmer als hoofdverblijf mogen worden bewoond. Huurders dienen altijd elders een vaste woonplaats te hebben. Het niet hebben van een vaste woonplaats valt onder de verantwoordelijkheid van de huurder en kan Stee aan Zee nimmer worden tegengeworpen.
Het is verboden de accommodatie in gebruik te geven aan derden, tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming.
Stee aan Zee heeft altijd het recht de verhuurde accommodatie te betreden voor inspectie.
Het is niet toegestaan om een tent, caravan of camper op het terrein te plaatsen.
Voor verhuur aan bedrijven gelden aanvullende regels. Deze zijn opvraagbaar.

Privacy
Van bezoekers aan de website van Stee aan Zee worden algemene gegevens bijgehouden, zoals de gegevens met betrekking tot de meest opgevraagde pagina’s van de website of onze diensten. Het doel is om de inrichting van de site te optimaliseren. Zo kijkt Stee aan Zee bijvoorbeeld naar bezoekersaantallen, zoekagenten, etc. Het gaat hierbij om cijfermatige gegevens waarvoor de identiteit van de bezoeker niet van belang is.
Als de huurder een persoonlijk profiel aanmaakt, heeft Stee aan Zee enkele gegevens nodig, zoals naam en e-mailadres. Stee aan Zee kan deze gegevens gebruiken om de huurder op de hoogte te houden van informatie die nuttig kan zijn voor het gebruik van de site. We doen dit alleen als jij aangeeft dat je hier prijs op stelt.

Gebruik website, schade, cookies
De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Ook is getracht de informatie actueel te houden. Desondanks kunnen geen rechten aan de vermelde informatie worden ontleend. Stee aan Zee geeft geen garantie voor de juistheid, volledigheid, actualiteit of kwaliteit.
Stee aan Zee is niet aansprakelijk voor eventuele schade of verlies ten gevolge van het gebruik van informatie op deze site.
Stee aan Zee maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden die een browser op de harde schijf plaatst zodat een website aan de hand van dat cookie kan herkennen wanneer een bepaalde bezoeker langskomt. Cookies geven de mogelijkheid om te profiteren van de voordelen van persoonlijke instellingen zoals gebruikersnamen, wachtwoorden en voorkeursinstellingen.
Stee aan Zee behoudt zich het recht voor dit Privacybeleid aan te passen indien wijzigingen in ons beleid, bedrijfsvoering, de wet of rechtspraak daartoe aanleiding geven.

Vragen
Voor vragen of opmerkingen kunt u een e-mail sturen naar info@steeaanzee.nl